Od 4 kwietnia do 29 lipca potrwa kolejny nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski przyjmie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Konkurs o unijne fundusze adresowany jest do mikro, małych i średnich firm. Mogą ubiegać się o dofinansowanie do projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.
W poprzednich konkursach przeprowadzonych przez NCBiR dofinansowania dostali np. przedsiębiorcy pracujący nad technologiami produkcji nowych materiałów budowlanych, prototypem robota wielozadaniowego do prac budowlanych, innowacyjnymi opakowaniami elastycznymi, a także prowadzący badania nad leczeniem nowotworów, preparatami stymulującymi odporność roślin oraz opracowujący systemy automatyki przemysłowej, kontroli ruchu, znaczniki dla kardiochirurgii.
W ramach obecnej edycji konkursu NCBiR zamierza rozdysponować 750 mln zł. Mikro lub mały przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku badań przemysłowych) albo 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku prac rozwojowych). W przypadku średnich i dużych przedsiębiorców jest to odpowiednio 60 i 35 proc.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić co najmniej 2 mln zł (5 mln zł w woj. mazowieckim). Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro.
– Wnioski oceni panel ekspertów mających wiedzę zarówno naukową, jak i z zakresu prowadzenia biznesu – informuje Ministerstwo Rozwoju. Specjaliści przeanalizują m.in. nowatorstwo rezultatów projektu, rynkowe zapotrzebowanie na dane rozwiązanie, opłacalność jego wdrożenia oraz szansę na prawidłową realizację przedsięwzięcia. Proces ten potrwa 60 dni od zamknięcia naboru wniosków. Konkurencja będzie zapewne duża. W dwóch ubiegłorocznych konkursach pozytywną ocenę formalną przeszło 1887 wniosków, podpisano 104 umowy.