Flesz gospodarczy z 16 lutego 2016 roku.
Ośrodki doradzą przedsiębiorcom za pieniądze z UE
Ministerstwo Rozwoju przyznało akredytacje pierwszym ośrodkom, które świadczą proinnowacyjne usługi doradcze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Są wśród nich: Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Fundacja Poszanowania Energii, Netrix Group sp. z o.o., Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. To właśnie z usług takich akredytowanych ośrodków będą korzystać przedsiębiorcy, którzy aplikują o unijne środki z poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Za jego wdrażanie odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W grudniu ub.r. agencja ogłosiła nabór wniosków w ramach tego poddziałania dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem proinnowacyjnych usług doradczych. Wsparcie mogą uzyskać małe i średnie firmy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje w wysokości do 70 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota takich wydatków to 50 tys. zł, maksymalna – 420 tys. zł. Nabór wniosków od MŚP zainteresowanych dofinansowaniem usług doradczych ruszył 18 stycznia i potrwa do 18 marca. Na dofinansowanie projektów w woj. mazowieckim przeznaczono 3 mln zł, a w całym kraju – prawie 28,3 mln zł.
Wsparcie na internacjonalizację firm z Polski Wschodniej
Już wiadomo, jakie będą kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, którego celem jest zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na międzynarodowych rynkach. Proces uzyskiwania dotacji będzie dwuetapowy. Najpierw firmy z województw objętych programem mające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej, będą mogły się starać o maksymalnie 50 tys. zł wsparcia. Pieniądze będą mogły przeznaczyć na usługi doradcze w zakresie opracowania odpowiedniego modelu biznesowego mającego na celu internacjonalizację działalności firmy, a więc np. wyjście z produktem lub szerszą ich gamą na rynki zagraniczne. W 2016 r. w ramach pierwszego etapu planowane są dwa konkursy, w ramach których do rozdysponowana będzie kwota ok. 15 mln zł. Pierwszy zostanie ogłoszony w marcu (nabór rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w maju). Drugi zaplanowano na październik – listopad 2016 r. W kolejnym etapie firmy będą się mogły starać o dotację do 500 tys. zł m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych, udział w zagranicznych targach i wystawach międzynarodowych. Konkurs w drugim etapie z budżetem 50 mln zł zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r. Konkursy organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Z MSZ do Senegalu i Wybrzeża Kości Słoniowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje wizytę z programem gospodarczym w Republice Senegalu oraz Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Odbędzie się ona 16–24 marca 2016 r. Preferowany jest udział polskich przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego (m.in. przetwórstwa), zielonych technologii (m.in. recyklingu), energetycznego (rozwiązania dla elektrowni, sieci przesyłowych itd.), naftowo-gazowego, budowlanego i infrastruktury transportowej (m.in. budowa dróg, transport kolejowy). Program przewiduje m.in. spotkania w wybranych resortach gospodarczych w Dakarze i Abidżanie, seminarium z udziałem instytucji rządowych z Senegalu i WKS, udział w forach biznesowych w obu państwach. Zainteresowani udziałem w wizycie mogą przesyłać potwierdzenia uczestnictwa na specjalnym formularzu opublikowanym na portalu MSZ, w terminie do 29 lutego br. Informacje: anna.maleta@msz.gov.pl, tel. 22 523 86 63.
Giełda kooperacji na targach w Berlinie
Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej conhIT Business Meetings 2016, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. podczas targów cohnIT w Berlinie. Giełda przeznaczona jest firm działających w sektorze IT dla branży medycznej, dostarczających m.in. oprogramowanie dla szpitali, klinik rehabilitacyjnych i domów opieki, sprzęt i infrastrukturę IT, rozwiązania z dziedziny telemedycyny.
Udział jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania. Rejestracja trwa do 10 kwietnia.

Call

Send SMS

Call from mobile

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype