W praktyce prowadzenia spółek z o.o. często stosowane są proste wzorce typowych uchwał. Można je znaleźć w systemie internetowym ministerstwa sprawiedliwości służącym rejestracji spółek z o.o. online. Wszystkie wzorce opracowaliśmy w wygodnej formie do pobrania i edycji.

Nieodzowne w codziennej działalności spółek z o.o. są proste wzorce uchwał, które stanowią podstawę do indywidualnych adaptacji ich treści według potrzeb firmy. Poniższe wzorce stosowane są w internetowej rejestracji spółek z o.o. dokonywanej za pomocą systemu teleinformatycznego ministerstwa sprawiedliwości.

Wybierz potrzebny wzorzec:

1) wzorzec umowy spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
2) wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
3) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z o.o. do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy
Pobierz dokument Word >>>
4) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy
Pobierz dokument Word >>>
5) wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>


Reklama

7) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
8) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o., która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Pobierz dokument Word >>>
9) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o., która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Pobierz dokument Word >>>
10) wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
11) wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
12) wzorzec listy wspólników spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>


Reklama

13) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
14) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
15) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
16) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
17) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
18) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
19) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z o.o.
Pobierz dokument Word >>>
Powyższe wzorce stanowią załączniki do dwóch rozporządzeń:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 69)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 133, wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016)