"Poziom koncentracji naszego rynku w wymiarze unijnym umiejscawia go na poziomie sektorów mało skoncentrowanych. Na tle nowych państw Unii Europejskiej, czyli regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska charakteryzuje się najniższą koncentracją. Z tego punktu widzenia można podejrzewać, że banki w Polsce będą średnio i długookresowo miały bardzo ograniczone pole do obciążania klientów kosztami nowego podatku bankowego, z uwagi na konkurencyjność innych uczestników rynku" - powiedział Kwaśniak.

Jak dodał, dlatego też nie wszystkie banki podniosły w Polsce opłaty i też nie wszystkie "w szerokim zakresie".

W posiedzeniu komisji uczestniczą prezesi m.in. PKO BP, mBanku, Deutsche Banku, BOŚ, BPH i Alior Banku. Cel posiedzenia to zapoznanie się z informacją KNF, UOKiK oraz przedstawicieli banków na temat podwyżek marż, prowizji i innych opłat, do których doszło ostatnio, lub które są zapowiadane w najbliższym czasie.