Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł i wzrosło o 4,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4066,95 zł w IV kw. 2015 r. wobec 3895,33 zł w III kw. 2015 r. (wzrost o 1,04% kw/kw), wynika z danych opublikowanych przez, wynika z danych GUS.

GUS wyjaśnia, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.