Dwustronne umowy inwestycyjne i ich codzienne skutki” dotykający tematyki bilateralnych umów inwestycyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem umów TTIP i CETA – jak również ich wpływu na globalną gospodarkę oraz realizację Cele Zrównoważonego Rozwoju.Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza na międzynarodowe seminarium Global Investment Impacts 2016 - dwustronne umowy inwestycyjne, unijne polityki handlowe oraz inwestycyjne a Globalne Południe.

Seminarium organizowane jest w odpowiedzi na trzy ważne potrzeby:

  • przyczynić się do ożywienia dialogu oraz wymiany doświadczeń między naukowcami zajmującymi się tematem umów handlowych i inwestycyjnych oraz działaczami organizacji pozarządowych, dostarczając unikalnej okazji i przestrzeni do takiego spotkania.
  • Dobiega końca trzyletni proces wdrażania projektu BITs in Pieces, finansowanego przez Unię Europejską w ramach linii Europe Aid, koordynowanego przez Transnational Institute w Amsterdamie, a realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum organizacji pozarządowych. W Polsce przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Wiodącym celem projektu jest działanie na rzecz spójności polityki inwestycyjnej UE z polityką rozwojową oraz realizacją praw człowieka w krajach rozwijających się.
Reklama
  • W oparciu o doświadczenia IGO jako organizacji oraz doświadczenia projektu BITs in Pieces organizatorzy wydarzenia pragną, by proponowany cykl wydarzeń poruszył następujące kluczowe i palące kwestie (dwie globalne i dwie lokalne): (a) globalny wpływ unijnych polityk handlowych i inwestycyjnych; (b) Cele Zrównoważonego Rozwoju, Spójność polityki na rzecz rozwoju a bilateralne umowy inwestycyjne; (c) przewidywany wpływ CETA i TTIP na polskie rolnictwo; (d) przewidywany wpływ CETA i TTIP na polski handel. W Polsce nadal brakuje dostępu do informacji oraz rzeczowej, szerokiej i otwartej na różne opinie debaty na temat umów inwestycyjnych CETA, TTIP oraz innych umów inwestycyjnych. Zarazem umowy te coraz mocniej kształtują krajobraz geopolityczny na świecie, ograniczają suwerenność państw, wpływają na funkcjonowanie demokracji, a ostatecznie zmieniają nasze życie codzienne.

Ważnym powodem zorganizowania debaty jest też premiera polskiej wersji raportu, który wziął umowy dwustronne pod lupę. Projekt pt. „Making EU Investment Policy Work for Sustainable Development” ("Międzynarodowe umowy inwestycyjne pod lupą") ma na celu ukształtowanie takiej polityki inwestycyjnej Unii Europejskiej (UE), aby była ona spójna z polityką rozwojową i przyczyniała się do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015, do zrównoważonego rozwoju oraz do przestrzegania praw człowieka w krajach globalnego Południa (tzw. krajach rozwijających się).

Termin:

Konferencja odbywać będzie się w dniach 21-22 stycznia 2016 roku

Patronat medialny: gazetaprawna.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.