Obniżenie ratingu Polski poszerzyło listę czynników, które mocno szkodzą złotemu, giełdzie i budżetowi. Z giełdy wyparowało wczoraj ponad 24 mld zł, a z rynku papierów Skarbu Państwa około 2,6 mld zł.

Złoty w stosunku do euro osłabł w ciągu trzech miesięcy o 5 proc. Nasza giełda straciła w tym czasie 20 proc. Spadki są jeszcze większe w dłuższej perspektywie.

Polskiej gospodarce równocześnie szkodzą czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Wśród tych pierwszych – pogorszenie nastrojów w globalnej gospodarce wywołane m.in. przez chińskie spowolnienie. Strach przed kryzysem w Państwie Środka co jakiś czas wstrząsa rynkami i powoduje rosnącą niechęć do inwestowania w krajach wschodzących, do których Polska się zalicza.