Małgorzata Zaleska została wybrana przez Radę Nadzorczą na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Komisja Papierów Wartościowych.

Nowa prezes Giełdy Papierów Wartościowych mówi o potrzebie rozwoju rynku kapitałowego i zapowiada analizę kosztów i procedur obowiązujących na giełdzie.

Profesor Małgorzata Zaleska w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że jest jeszcze za wcześnie na decyzję dotyczące personaliów i przyszłości giełdy. Nowa szefowa warszawskiego parkietu chce najpierw dokładnie poznać jego funkcjonowanie. Jej zdaniem mówienie o strategii giełdy jest jeszcze przedwczesne. Zaleska chce je ogłosić po zatwierdzeniu kandydatury przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Profesor Małgorzata Zaleska od 2009 do 2015 była członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej, przez dwa lata była prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.