PiS bierze pod uwagę obecność w nowej Radzie Polityki Pieniężnej kandydata wskazanego przez opozycję, ale i tak to jego ludzie będą decydowali o obowiązujących zasadach gry.
Na początku przyszłego tygodnia mija termin, w którym w Sejmie i Senacie mają być zgłoszeni kandydaci do nowej Rady Polityki Pieniężnej. RPP decyduje o wysokości stóp procentowych. Zależy od niej też polityka państwa w odniesieniu do kursu walutowego.
W PiS rozpatrywane są dwa warianty. Pierwszy: partia bierze całą pulę stanowisk w radzie. Drugi: gest pod adresem opozycji i oddanie jej jednego miejsca w RPP. Największe szanse miałby wówczas kandydat wskazany przez ruch Pawła Kukiza. Jak wynika z naszych informacji, ta formacja rozmawia na ten temat z Ryszardem Bugajem, w grę wchodzi jego kandydatura lub kandydatura wskazanej przez niego osoby.
Swojego kandydata zgłosiła już oficjalnie Nowoczesna. To prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów. Nowoczesna prowadziła nieformalne konsultacje z PiS na temat jego poparcia, ale zamarły one po zaognieniu sporu o Trybunał Konstytucyjny. Rozmowy na temat zgłoszenia własnego kandydata prowadzi także PO, ale szanse na jego przeprowadzenie są iluzoryczne. W Senacie kandydatem PO będzie Marek Dąbrowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Bez względu na to, czy PiS wykona jakiś gest pod adresem opozycji, czy nie, większość w RPP będą miały osoby wskazane przez PiS i przez prezydenta (Andrzej Duda wyznaczy dwóch członków rady). I właśnie to, kto będzie rozdawał karty, jest istotne dla analityków przewidujących wysokość stóp procentowych.
Tymczasem z rozmów z posłami PiS wynika, że liczą się z możliwością jeszcze niewielkich obniżek stóp procentowych. – Taka przestrzeń istnieje – mówi nam jeden z członków sejmowej komisji finansów. Obecna rada obniżyła w marcu stopy do najniższego w historii poziomu 1,5 proc. dla stopy referencyjnej i 2,5 proc. dla stopy lombardowej. RPP wydała jednak wtedy komunikat, że ta decyzja kończy cykl obniżek stóp.
– Nowa rada przejmie gospodarkę w równowadze, w bardzo dobrej kondycji. Będzie musiała się zmierzyć z lekkim spowolnieniem gospodarczym, będzie także zmuszona jakoś zareagować w sytuacji braku presji inflacyjnej – ocenia Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. Dlatego analityk także liczy się z obniżkami stóp procentowych. – Spodziewam się, że RPP w sytuacji, w której rząd będzie realizował strategię fiskalną opartą na maksymalizacji deficytu – czyli utrzymywaniu go w okolicach 3 proc. PKB – zdecyduje mu się nieco pomóc i stopy obniżyć. Ale RPP będzie musiała także monitorować sytuację w sektorze bankowym po wprowadzeniu podatku bankowego i innych danin – podkreśla Borowski.
Nowa rada będzie musiała pogodzić to z budową wiarygodności. – To będzie dla niej największe wyzwanie. Obecnie wśród analityków panuje przekonanie, że nowa RPP będzie realizowała bardziej zalecenia wybierających ją polityków, niż kierowała się czynnikami makro. Stąd mocna rewizja oczekiwań co do kształtu polityki pieniężnej po wyborach parlamentarnych. RPP będzie musiała się w tym jakoś odnaleźć – podkreśla Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
Oblicza przyszłej RPP
O otrzymaniu propozycji zasiadania w radzie informowali kilka dni temu Grażyna Ancyparowicz i Jerzy Żyżyński. Wczoraj agencja Bloomberg opublikowała listę potencjalnych kandydatów do tego ciała
Agnieszka Alińska profesor SGH, kierownik Katedry Skarbowości SGH. Zajmuje się funkcjonowaniem systemu finansowego. Interesuje się finansami publicznymi. Była doradcą prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Pracuje w departamencie stabilności finansowej NBP.
Grażyna Ancyparowicz profesor ekonomii od lat związana ze środowiskiem prawicowym, wykładowca SGH, była wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. Stały gość Telewizji Trwam. Dała się poznać m.in. jako zwolenniczka likwidacji OFE, nazywając je w jednym z wywiadów gigantyczną piramidą finansową.
Marek Chrzanowski doktor ekonomii z SGH, autor publikacji naukowych poświęconych polityce fiskalnej, monetarnej i gospodarczej oraz finansom publicznym. Koordynator sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP.
Łukasz Hard doktor habilitowany, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniu ekonomicznej roli instytucji, polityce regulacyjnej, ekonomii integracji europejskiej. Prezes Instytutu Edukacji Rodziny.
Zbigniew Hockuba profesor Instytutu Ekonomicznego PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się ekonomią instytucji, ekonomią transformacji oraz makroekonomią. Były członek zarządu NBP, był dyrektorem wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska profesor Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w badaniach sieci bezpieczeństwa finansowego, stabilności finansowej czy ryzyka w instytucjach finansowych. Zajmuje się również m.in. zjawiskiem wykluczenia finansowego. Zasiada w radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości.
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska profesor Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w badaniach sieci bezpieczeństwa finansowego, stabilności finansowej czy ryzyka w instytucjach finansowych. Zajmuje się również m.in. zjawiskiem wykluczenia finansowego. Zasiada w radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości.
Eryk Łon doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji o polityce pieniężnej, budżetowej i rynkach finansowych. W 2007 r. napisał opracowanie „Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”.
Elżbieta Ostrowska profesor zwyczajny w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego, autorka publikacji o bankowości i rynku kapitałowym. Członkini rady naukowej związanego ze SKOK-ami Spółdzielczego Instytutu Naukowego. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego.
Jan Wojtyła profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, doktor habilitowany, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomista i prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i polityki społecznej. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Doradca ministrów pracy Andrzeja Bączkowskiego i Tadeusza Zielińskiego.
Michał Gabriel Woźniak profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zajmuje się nierównościami ekonomicznymi, spójnością społeczną i wzrostem gospodarczym. Od 2001 r. prowadzi program badawczy dotyczący wzrostu gospodarczego, nierówności społecznych i procesów modernizacyjnych polskiej gospodarki.
Małgorzata Zaleska dyrektor Instytutu Bankowości SGH, przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN. Do sierpnia członkini zarządu NBP. Specjalistka ds. systemu bankowego. Ostatnio znana jako zwolenniczka wprowadzenia podatku bankowego.
Jerzy Żyżyński profesor nauk ekonomicznych związany z Uniwersytetem Warszawskim, zajmuje się zagadnieniami ekonomii sektora publicznego, polityki fiskalnej i pieniężnej, funkcjonowaniem rynków finansowych. Poseł PiS w poprzedniej i tej kadencji. Jest członkiem prezydium klubu PiS i wiceprzewodniczącym sejmowej komisji finansów publicznych.