-Nie będzie likwidacji kopalń -zapewnia Ministerstwo Energii. Sejm uchwalił nowelizację ustawy górniczej.

Posłowie przyjęli nowelę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Regulacja między innymi przedłuża do 1 stycznia 2019 roku możliwość nieodpłatnego zbywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń zbędnego majątku spółek węglowych.
Podczas sejmowego wystąpienia wiceminister energii, Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że ustawa nie zakłada zamykania kopalń. Polityk podkreślił, że nie ma mowy o wygaszaniu kopalń tylko o wyciszaniu ich części. Tobiszowski wyjaśnił, że to pierwsze polega na zamykaniu, a drugie na ograniczaniu działalności niektórych jednostek związanych z poszczególnymi kopalniami.

Wiceminister Tobiszowski dodał, że regulacja ma odciążyć finansowo kopalnie. Te części kopalń, które nie są związane z wydobyciem węgla i przynoszą straty mogłyby być przekazane do SRK, odciążając finansowo zakłady. W komunikacie prasowym Ministerstwo Energii podkreśliło, że pracownicy spółek będą mogli skorzystać ze świadczeń socjalnych przewidzianych ustawą: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych.

Resort energetyki wśród składników wymienia na przykład Pole Bojków należące do KWK „Sośnica”, szyb Poniatowski wchodzący w skład kopalni „Wieczorek”, Ruch „Anna” kopalni „Rydułtowy-Anna”, rejon „Pawłów” w kopalni „Bielszowice”.

Głosowało 430 osób. Za były 404 osoby, przeciw: 19. 7 wstrzymało się od głosu.