"W przypadku banku szacuje się, iż będzie to kwota około 59 mln zł. Powyższa wpłata będzie miała wpływ na wynik banku za IV kwartał 2015 roku i będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. W związku z powyższym Bank szacuje wpływ na wynik finansowy netto za IV kwartał 2015 r. z tytułu dokonania przedmiotowej wpłaty w wysokości około 48 mln zł" - czytamy w komunikacie. 

Według szacunków BFG, całkowita kwota wpłaty wyniesie około 2,1 mld zł, co stanowi około 37% funduszy ochrony środków gwarantowanych utworzonych na 2015 rok. 

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz postanowiła wystąpić do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku spółdzielczego.

W ocenie Fitch Ratings, polskie banki będą musiały w IV kw. zmierzyć się z kosztami obowiązkowych wpłat przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) szacowanych na 1,7 mld zł (420 mln USD), co zada kolejny cios zyskowności sektora, który jest już pod ciśnieniem. Płatność ta równa się 12% zysku przed opodatkowaniem sektora bankowego w wysokości 14,1 mld zł (3,5 mld USD) w okresie dziewięciu miesięcy do końca września 2015.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 30,2 mld zł na koniec 2014 r.