Komisja Europejska opublikowała dziś propozycję zapisów umowy handlowej z USA dotyczących praw pracowniczych oraz środowiska. Bruksela negocjuje z Waszyngtonem porozumienie, które ma doprowadzić do utworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie. Przedstawione dziś zapisy dotyczą rozdziału o zrównoważonym rozwoju.

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem podkreślała, że głównym celem jest utrzymanie wysokich, choć czasem różnych, standardów w Unii i w Stanach Zjednoczonych. . "Proponujemy, aby obie strony wyraźnie zobowiązały się do przestrzegania kluczowych zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy: dotyczących wolności stowarzyszeń, układów zbiorowych, pracy przymusowej, pracy dzieci, niedyskryminacji w miejscu pracy” - powiedziała Malmstroem. Jak dodała, Komisja chce też pójść dalej, by włączyć w to także inne standardy - dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. "Proponujemy, aby obie strony zobowiązały się do przestrzegania zapisów w zakresie promocji zatrudnienia, praw pracowniczych , ochrony socjalnej , dialogu społecznego oraz równości płci” - powiedziała komisarz.

W części dotyczącej środowiska Bruksela chce wzmocnionej unijno-amerykańskiej współpracy w zakresie walki z nielegalnymi połowami, nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami, ograniczenia negatywnych skutków dla zdrowia wynikających z handlu chemikaliami oraz zobowiązań na rzecz bioróżnorodności i promocji inwestycji w zielone technologie. Komisja liczy, że Amerykanie wkrótce przedstawią swoją propozycję negocjacyjną w tym zakresie.

Reklama