statystyki

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w firmie istotą compliance

autor: Jakub Lasek, Dominika Stępińska-Duch15.10.2015, 08:36; Aktualizacja: 15.10.2015, 10:02
Polskie prawo definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Polskie prawo definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiźródło: ShutterStock

Przedstawiamy kolejny artykuł z cyklu „Jesień z compliance”, którego tematem jest przeciwdziałanie nieprawidłowościom w organizacjach oraz skuteczne prowadzenie postępowania wyjaśniającego. Dzisiaj opisujemy przypadki zdarzeń, które zobrazują funkcjonowanie compliance w praktyce.

System kwalifikacji towarów do produkcji zbudowany jest w sposób wadliwy i niezapewniający zakładowi pełnych korzyści, a prawdopodobnie nawet przynoszący mu straty. Prezes zakładu podejmuje arbitralne i nietransparentne decyzje, nie dochowując przy tym procedur zapewniających optymalny wybór towarów do produkcji. Skutkuje to nie tylko brakiem właściwej ich selekcji, ale także prowadzi do negatywnych skutków wewnątrz zakładu. Warunkiem skuteczności wprowadzenia odpowiednich procedur jest objęcie nimi wszystkich członków organizacji, w tym – przede wszystkim – kadry zarządzającej, zgodnie z zasadą, że przykład idzie z góry. Tym samym konsekwencją nadużyć, które występują na poziomie prezesa zakładu, są zarówno ich bezpośredni efekt dyscyplinarno-prawny, ale i demotywacja pracowników niższych szczebli wobec rodzącego się poczucia przyzwolenia na pomijanie procedur zakładowych. Postępowanie wyjaśniające wymagałoby w pierwszej kolejności przeprowadzenia z pracownikami rozmów, których wyniki należałoby zestawić z analizą wewnętrznych reguł obowiązujących w organizacji. Pozwoliłoby to na odnalezienie obszarów, w których procedury były omijane, oraz na zdefiniowanie dokonanych nadużyć. W konsekwencji podjęte działania doprowadziłyby do zastosowania odpowiedniej sankcji wobec osoby odpowiedzialnej za naruszenia oraz do zmodyfikowania wewnętrznych regulacji w celu zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania zakładu w przyszłości.

Przedstawiony kazus dotyczył wadliwego stosowania procedur wewnętrznych w zakresie klasyfikacji towarów. Należy jednak wskazać, że jednym z najcenniejszych dóbr przedsiębiorstwa była i jest informacja. Jej ochrona w dobie cyfryzacji i w obliczu rozwijających się rozwiązań technologicznych jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają obecnie przedsiębiorcy. Konieczne jest ciągłe dostosowywanie zabezpieczeń oraz podnoszenie świadomości i edukacja wszystkich tych osób, które otrzymują dostęp do informacji przedsiębiorcy.

Polskie prawo definiuje tajemnicę przedsiębiorstwa w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.) jako „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności”. Definicja ta jest niemal tożsama z tą wynikającą z umowy międzynarodowej TRIPS (Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property – Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz. 143), która zakłada, że tajemnica przedsiębiorstwa jest poufna w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zespole elementów nie jest ogólnie znana lub łatwo dostępna dla osób z kręgów, które normalnie mają styczność z tym rodzajem informacji, a nadto ma wartość handlową ze względu na jej poufność oraz poddana została rozsądnym w danych okolicznościach działaniom w celu zachowania jej w poufności przez osobę, pod której legalną kontrolą pozostaje ta informacja.


Pozostało 89% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane