W pierwszej połowie 2018 roku wejdzie w życie wiele aktów prawnych, które wymuszą na polskich przedsiębiorstwach m.in. wdrożenie wewnętrznych procedur zapewniających zgodność ich działalność z regulacjami prawnymi. W tym zakresie można mówić o obowiązkowymi czy wręcz przymusowym compliance.

Compliance to inwestycja długoterminowa i pracochłonna. Jednak ani współczesny rynek, ani nowo kształtujące się oczekiwania społeczne nie pozostawiają złudzeń, że jest to wysiłek konieczny dla zbudowania pożądanej kultury organizacyjnej zapewnienia sobie właściwej ochrony. Nie tylko przed konsekwencjami karnymi i finansowymi, ale także bardzo dolegliwymi konsekwencjami reputacyjnymi. Budowanie i utrzymywanie reputacji firmy etycznej jest nie tylko dobrze widziane, ale także coraz bardziej pożądane przez przedsiębiorców i podmioty organizujące przetargi, co m.in. wprost wyrażane jest w zapytaniach ofertowych, odnoszących się do konkretnych procedur compliance.

System compliance w przedsiębiorstwie zapewnia działania zgodne z prawem i normami postępowania, służy zapobieganiu strat finansowych lub utraty reputacji.

Nasza publikacja to przewodnik dla kadry zarządzającej, który w praktyczny sposób wyjaśnia, jak skutecznie wdrożyć i stosować system compliance w firmie.

W publikacji zostały omówione następujące kwestie:
• funkcjonowanie systemu compliance
• najważniejsze instytucje
• kryzysowe zdarzenia w ramach prowadzonej działalności
• możliwości w zakresie ochrony interesów przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwaStworzenie i skuteczne wdrożenie systemu compliance w przedsiębiorstwie może działać korzystnie na funkcjonowanie organizacji i może skutecznie ograniczyć ryzyka prawne.
Publikacja ma na celu przedstawienie podstawowych instytucji i zagadnień związanych z compliance w przedsiębiorstwie. W publikacji opisano w sposób przystępny ogólne założenia funkcjonowania systemu compliance, instytucji compliance officer, sygnalistów, przestępstw karnych oraz karnoskarbowych z uwzględnieniem części stricte podatkowej dotyczącej aspektów kontroli skarbowej. Przywołano również orzecznictwo sądowe oraz dla łatwiejszego zrozumienia opisanej materii opisano typowe sytuacje z życia wzięte.

Celem autorów było przedstawienie w sposób systemowy i syntetyczny najważniejszych instytucji dotyczących compliance, jak również zaprezentowanie kryzysowych zdarzeń w ramach prowadzonej działalności, jednocześnie przedstawiając możliwości w zakresie ochrony interesów przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa.

Zmiany prawne oraz systemowe bezpośrednio wpływają na sytuację przedsiębiorców, gdyż wprowadzają nowe obowiązki i wyznaczają jeszcze wyższe standardy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w Polsce, ale również w ujęciu transgranicznym, gdyż wielu przedsiębiorców świadczy usługi czy współpracuje z kontrahentami międzynarodowymi.

Współpraca międzynarodowa często wymaga od polskich przedsiębiorców dostosowania swoich procedur oraz systemów do standardów obowiązujących w innych porządkach prawnych. Niejednokrotnie warunkiem koniecznym do podjęcia lub kontynuowania współpracy gospodarczej jest akceptacja przez polskich przedsiębiorców założeń obowiązujących w innych porządkach prawnych w zakresie: przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych, obowiązku wobec banków lub instytucji finansowych itd.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z liczby obowiązków spoczywających na nich w ramach prowadzonej działalności, a często dowiadują się o nich np. w związku z prowadzoną kontrolą podatkową lub na skutek zapytania organu administracji skarbowej lub organów ochrony prawnej. Wtedy często już jest za późno, aby naprawić nieprawidłowości bez narażenia się na sankcję prawną. Stworzenie i skuteczne wdrożenie systemu compliance w przedsiębiorstwie bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa może tylko i wyłącznie działać korzystnie na funkcjonowanie organizacji i może skutecznie ograniczyć ryzyka prawne. Publikacja ma na celu przedstawienie podstawowych instytucji i zagadnień związanych z compliance w przedsiębiorstwie. Jednak czym tak naprawdę jest compliance?

Co się realnie kryje pod tym pojęciem? Czy faktycznie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jakie mogą być następstwa braku stosowania compliance w organizacji? Niniejsza publikacja stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, przy jednoczesnym scharakteryzowaniu najważniejszych instytucji systemu compliance w organizacji.