Chwiejność polskiego prawa przybiera na sile. Przedsiębiorcy nie nadążają za zmianami ustawowymi, które jeszcze nigdy nie następowały tak często. Dlatego wspólnymi siłami, podczas Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, opracują własne rekomendacje, które ich zdaniem pomogą naszej gospodarce.
Stwierdzenie, że firmy gubią się w gąszczu przepisów, w przypadku Polski nie jest szczególnym nadużyciem. Z ostatnich badań firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wynika, że tylko w I półroczu 2015 r. przyjęto 12.784 strony maszynopisu nowego prawa, czyli o 7,2 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Aby być na bieżąco ze zmianami w przepisach, statystyczny polski przedsiębiorca musiałby na czytanie aktów prawnych poświęcać obecnie 3 godziny i 53 minuty każdego dnia roboczego.
Kolejne badanie tej samej firmy dowodzi, że nasze przedsiębiorstwa są mocno obciążone biurokracją, zwłaszcza jeśli chodzi o różnego rodzaju sprawozdawczość z prowadzonej działalności. Statystyczna polska firma musi każdego roku wypełnić i dostarczyć do urzędów aż 209 różnego rodzaju druków, sprawozdań, deklaracji i innych pism. Przeciętny mikroprzedsiębiorca średnio co drugi dzień musi wypełniać urzędowe formularze.
Problemem jest także ordynacja podatkowa. Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że w Polsce od 2008 r. spada wydajność poboru czterech głównych podatków: VAT, akcyzy, PIT i CIT. Do budżetu państwa w 2014 r. wpłynęło o niemal 70 mld zł mniej, niż powinno wpłynąć przy utrzymaniu wydajności z roku o najlepszej wydajności. Najwyższa Izba Kontroli dodatkowo wskazuje, że luka podatkowa wynika przede wszystkim z niskich wpływów z VAT i CIT (głównie od firm zagranicznych). Symptomatyczne jest również to, że 10 największych podatników CIT wpłaciło w 2013 r. łącznie 3,1 mld zł, podczas gdy 10 największych firm zagranicznych zaledwie 1 mld zł.
W gorącym okresie przedwyborczym wiodące partie zapowiadają daleko idące zmiany w ordynacji podatkowej i prezentują propozycje, które bezpośrednio dotkną przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest, by – niezależnie od wyników październikowej elekcji – politycy i decydenci różnych szczebli mieli okazję wsłuchać się w głos biznesu, który oczekuje od nich poprawy sytuacji i przejrzystych reguł.
Okazją do tego będzie Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth – pionierski projekt obywatelski, w który zaangażowali się czołowi polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk prawnych, naukowych, politycznych i NGO z Polski, a także regionu. Współorganizatorami Forum są Miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza i Instytut Wolności.
Można już zgłaszać chęć uczestnictwa w wydarzeniu, którego kulminacją będzie kongres zorganizowany w dniach 28-30 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W trakcie wydarzenia zostanie zorganizowanych ok. 20 warsztatów z udziałem wiodących ekspertów z zakresu prawa, biznesu czy ekonomii. Sformułują oni konkretne propozycje nowelizacji ustaw w takich sferach jak m.in. prawo pracy, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, partnerstwo publiczno-prywatne czy prawo autorskie. Organizatorzy spodziewają się kilkuset gości, w tym kilkudziesięciu aktywnych uczestników biorących udział w panelach dyskusyjnych. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, prezes zarządu Grupy Atlas Henryk Siodmok, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki czy prezes zarządu spółki FAKRO Ryszard Florek. Efektem trzydniowej współpracy ponad podziałami politycznymi będzie „Kodeks szkiców ustaw”, który zostanie przedłożony prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, a następnie także innym decydentom.