W proponowanym zakresie tematycznym tegorocznego kongresu skoncentrowano się na tematach kluczowych dla regionu. Agenda obejmuje też problematykę geopolitycznych uwarunkowań stanu i perspektyw gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i trans-granicznej czy znaczenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Ważne są również szczegółowe analizy obszarów takich jak energetyka, rynek rolno-spożywczy, usług medycznych, handlu, turystyki czy hotelarstwa.
Jedna z debat będzie próbą podsumowania zmian, które zaszły na Wschodzie po aneksji Krymu zimą 2014 r. Panel Gospodarczy Wschód – współpraca na rynkach tradycyjnych – spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak budować relacje gospodarcze w niestabilnym otoczeniu i jakie są nowe scenariusze biznesowe? Prelegenci zastanowią się, jakie są mechanizmy minimalizacji ryzyka i strategie budowania relacji w kontaktach gospodarczych. Czy trudne otoczenie może posłużyć do osiągnięcia celów biznesowych, zajęcia pozycji na rynku i skuteczniejszej konkurencji.
Analizowane będą konkretne przypadki biznesowe, inwestycje uruchamiające potencjał i nowe kierunki tranzytu. W panelu udział potwierdzili: Andrzej Drozd – wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej; Witold Karczewski – prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku, wiceprezes zarządu Contractus Sp. z o.o.; Sławomir Majman – prezes zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Jan Mikołuszko – przewodniczący rady nadzorczej Unibep SA; Jarosław Niewierowicz – minister energetyki Litwy w latach 2012–2014, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej; Henryk Owsiejew – przewodniczący rady nadzorczej Malow Sp. z o.o.
II Wschodni Kongres Gospodarczy zgromadzi w Białymstoku ponad tysiąc gości – polityków z regionu, kraju i Europy, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców.
Organizatorem kongresu jest Grupa PTWP, wydawca kilkunastu branżowych magazynów i portali oraz organizator konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC), który jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej. Patronem medialnym kongresu jest Dziennik Gazeta Prawna.
Dziennik Gazeta Prawna