GUS podał, że udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - lipiec ubiegłego roku o 1,4 pkt. proc. i wyniósł 2,9 proc., w imporcie był niższy o 3,1 pkt. proc. i stanowił 7,9 proc.

"Ujemne saldo wyniosło 20461,3 mln zł (minus 5547,0 mln USD, minus 4929,6 mln EUR) wobec minus 27079,1 mln zł (minus 8895,9 mln USD, minus 6477,9 mln EUR) przed rokiem" - podał GUS.

Z komunikatu wynika, że po siedmiu miesiącach br. Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste trzecie – w imporcie (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio piętnaste i dwudzieste pierwsze miejsce).

"Eksport wyniósł 6532,6 mln zł (1755,8 mln USD, 1570,5 mln EUR), a import 3506,5 mln zł (943,7 mln USD, 842,3 mln EUR). Obroty z Ukrainą spadły w eksporcie o 10,7 proc. w zł (o 26,9 proc. w USD i o 10,3 proc. w EUR), a w imporcie o 21,8 proc. w zł (35,9 proc. w USD, 21,5 proc. w EUR) w porównaniu ze styczniem – lipcem ub. roku" - podano.

"Udział Ukrainy w obrotach obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 1,5 proc. w eksporcie i 0,8 proc. w imporcie. Dodatnie saldo wyniosło 3026,1 mln zł (812,1 mln USD, 728,2 mln EUR) wobec 2832,5 mln zł (929,9 mln USD, 678,4 mln EUR) przed rokiem" - dodano.

Według GUS w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Holandii, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, na Węgry, do Francji i Szwecji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Dodano, że spadek eksportu odnotowano w obrotach z Rosją, a importu – z Rosją i Włochami.

Obroty z pierwszą dziesiątką partnerów handlowych stanowiły 66,0 proc. eksportu ogółem i 66,2 proc. importu ogółem (wobec odpowiednio 65,2 proc. i 66,8 proc. przed rokiem).

Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-VII '14 I-VII '15
Niemcy 26,1 26,7
W. Brytania 6,4 6,7
Czechy 6,2 6,5
Francja 5,7 5,7
Włochy 4,7 5,0
Holandia 4,0 4,5
Rosja 4,3 2,9
Szwecja 2,8 2,7
Hiszpania 2,4 2,7
Węgry 2,6 2,6

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-VII '14 I-VII '15
Niemcy 21,8 22,8
Chiny 9,8 11,2
Rosja 11 7,9
Włochy 5,7 5,4
Francja 3,9 3,9
Holandia 3,8 3,7
Czechy 3,5 3,5
USA 2,4 2,7
W. Brytania 2,5 2,6
Belgia 2,4 2,5