"W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie nadal powoli rosnąć" - napisano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu Rady.

"Jej wzrostowi będzie sprzyjać oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy" - dodano.

Rada równocześnie zwraca uwagę na wzrost niepewności co do tempa, w jakim inflacja będzie wracać do celu.

"Jednocześnie wzrost ryzyka silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących oraz spadek cen surowców zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu" - napisano w komunikacie.

W ocenie RPP "lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej wskazują na stabilizację dynamiki wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach".

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami wszystkich ankietowanych przez PAP ekonomistów.(PAP)

jba/ fdu/ asa/