Część przedsiębiorców nie wydaje dowodów zakupu, inni po sprzedaży wręczają niefiskalne kwity. Ministerstwo Finansów w lipcu rozpoczęło walkę z tymi zjawiskami, zachęcając konsumentów do upominania się o druki z kasy i tłumacząc jakie informacje powinien zawierać legalny dokument.

Czy po zapłaceniu za zakupy należy brać paragon? Zdania są podzielone. Zwolennicy gospodarki wolnorynkowej są temu przeciwni, a kilka ugrupowań i organizacji urządzało nawet akcje "Nie biorę paragonu". Ministerstwo Finansów wraża oczywiście przeciwną opinię. Poza zwalczaniem przedsiębiorców unikających ewidencjonowania obrotów , od 1 lipca zachęca konsumentów do upominania się o druki z kasy w ramach akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon".

Resort zwraca także uwagę na rozpowszechnienie paragonów niefiskalnych, wystawianych przed fiskalizacją kasy, czy potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą. Żaden z tych druków nie zastępuje jednak paragonu fiskalnego. Jak rozpoznać prawidłowo wystawiony dowód zakupu?

Kwit taki jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą, po dokonanej sprzedaży. Jego zawartość opisuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Pierwszą informacją jaka musi znaleźć się na dokumencie to centralnie umieszczony napis paragon fiskalny. Poniżej umieszczone są dane wystawcy: imię i nazwisko, lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, lub siedziby firmy i NIP.

Druk zawiera także informacje o transakcji: datę i godzinę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, ilość i wartość sprzedaży, kwoty podatku według poszczególnych stawek, wartość sprzedaży zwolnioną z podatku, łączną kwotę podatku i łączną kwotę należności a także kolejny numer wydruku. Kolejny element kwitu to oznaczenie kasjera i unikatowy numer kasy, jeżeli w sklepie znajduje się więcej stanowisk sprzedażowych. Ponadto rachunek taki zawiera logo fiskalne zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej kasy. Wielkość znaków na kwicie musi wynosić przynajmniej 2,50 mm, a szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm.

Nie każdy przedsiębiorca musi wydawać druk. Zwolnione z tego obowiązku są podmioty, które w roku podatkowym nie osiągnęły obrotu wyższego niż 20 tys. zł lub wykonujące czynności określone w załączniku do rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, takie jak sprzedaż wysłkowa z zapłatą za pośrednictwem banku.