"Niemniej jednak, podstawowe motory stopniowego przyspieszenia aktywności gospodarczej w gospodarkach rozwiniętych (łagodne warunki finansowe, bardziej neutralna polityka fiskalna w strefie euro, niższe ceny paliw oraz poprawa nastrojów i warunków na rynku pracy) pozostają nienaruszone" - zaznaczono.

MFW prognozuje, że wzrost w gospodarkach rozwiniętych przyspieszy z 2,1 proc. w tym roku do 2,4 proc. w przyszłym. W kwietniowym WEO Fundusz prognozował dynamikę 2,4 proc. w 2015 i 2016 r.

Prognoza wzrostu gospodarczego dla rynków wschodzących na ten rok to 4,2 proc. wobec 4,3 proc. prognozowanych w kwietniu. Prognoza na przyszły rok to bez zmian 4,7 proc.

"W gospodarkach rynków wschodzących trwające spowolnienie wzrostu odzwierciedla kilka czynników, w tym niższe ceny surowców i ostrzejsze zewnętrzne warunki finansowe, problemy strukturalne, przebalansowanie w Chinach i zaniepokojenie związane z czynnikami geopolitycznymi" - napisano w czwartkowej nocie.

Prognoza wzrostu PKB w Chinach to bez zmian 6,8 proc. na ten rok i 6,3 proc. na przyszły.

Prognoza dla koszyka rozwijających się gospodarek europejskich, do którego należy m.in. Polska, to 2,9 proc. na 2015 i 2016 r. Prognoza na ten rok nie zmieniła się względem kwietnia, a na przyszły jest niższa o 0,3 pkt.

Autorzy aktualizacji WEO zaznaczają, że wciąż przeważają ryzyka niższego globalnego wzrostu.

"Krótkoterminowe ryzyka to m.in. wzrost zmienności na rynkach finansowych i destruktywne przesunięcia cen aktywów. Ważnym czynnikiem ryzyka w średnim terminie pozostaje niższy potencjalny wzrost, zarówno w gospodarkach rozwiniętych i rozwijających się" - napisano w komunikacie.

Innym ryzykiem, zdaniem MFW, są niższe ceny surowców, które mogłyby zaszkodzić perspektywom biedniejszych gospodarek rozwijających się.

W aktualizacji WEO Fundusz podaje prognozy tylko dla koszyków gospodarek oraz wybranych państw. Szczegółowe prognozy dla poszczególnych krajów prezentowane są w "pełnych" raportach, publikowanych co pół roku.