Pozostawienie niezmienionych stóp oznacza, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Uzasadnienie decyzji poznamy po 16:00.

Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5 procent.