Spółka podała, że w ciągu ponad 60 dni zakład przeróbki miedzi utrzymał produkcję na poziomie 65 proc. planowanych mocy produkcyjnych. Równocześnie zakład przeróbki molibdenu wytworzył koncentrat o zawartości molibdenu na poziomie co najmniej 40 proc.

Dodano, że poniesiono wszystkie znaczące nakłady w celu doprowadzenia kopalni Sierra Gorda, w sposób zamierzony przez zarząd, do stanu umożliwiającego rozpoczęcie produkcji komercyjnej, a zakład przekazano do eksploatacji.

Produkcję miedzi rozpoczęto 30 lipca 2014 r. Zakład przeróbki molibdenu rozpoczął produkcję 14 kwietnia 2015 r. Produkcja miedzi i molibdenu osiągnęła stabilny i przewidywalny poziom na koniec czerwca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. Sierra Gorda będzie sporządzać sprawozdanie z zysków lub strat z działalności.

"Przyjmując obecne założenia, średnioroczna produkcja kopalni po zakończeniu 2 fazy projektu wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu i 64 tys. uncji złota" - napisano.

Wspólnikami we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda są: KGHM International (55 proc. – jednostka zależna KGHM Polska Miedź); Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.).