Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w czerwcu do 10,3 procent.- podał GUS. To lepszy wynik niż wskazywały wstępne prognozy Ministerstwa Pracy, które szacowało, że będzie to 10,4 procent.

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego, dane GUS potwierdzają nadzwyczajną siłę ożywienia na polskim rynku pracy. Dzieje się tak, mimo że dynamika PKB wciąż nie przekroczyła 4 procent w ujęciu rok do roku. Zdaniem eksperta, jednocyfrowa stopa bezrobocia jest już coraz bliżej, a rok 2016 może już być rokiem pracownika. To pracodawca będzie mocno zabiegał o zatrudnienie odpowiednich ludzi.

Łukasz Kozłowski zwrócił uwagę, że wyniki prowadzonych badań aktywności ekonomicznej ludności wskazują, że odsetek osób faktycznie pozostających bez pracy jest już jedynie o 1 punkt procentowy wyższy niż w najlepszym momencie roku 2008. Zwrócił też uwagę, że rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, którzy coraz chętniej wykorzystują zgromadzone na trudne czasy rezerwy.

Reklama