Zdaniem eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego, dane GUS potwierdzają nadzwyczajną siłę ożywienia na polskim rynku pracy. Dzieje się tak, mimo że dynamika PKB wciąż nie przekroczyła 4 procent w ujęciu rok do roku. Zdaniem eksperta, jednocyfrowa stopa bezrobocia jest już coraz bliżej, a rok 2016 może już być rokiem pracownika. To pracodawca będzie mocno zabiegał o zatrudnienie odpowiednich ludzi.

Łukasz Kozłowski zwrócił uwagę, że wyniki prowadzonych badań aktywności ekonomicznej ludności wskazują, że odsetek osób faktycznie pozostających bez pracy jest już jedynie o 1 punkt procentowy wyższy niż w najlepszym momencie roku 2008. Zwrócił też uwagę, że rośnie optymizm wśród przedsiębiorców, którzy coraz chętniej wykorzystują zgromadzone na trudne czasy rezerwy.