Wzmacniamy fundamenty polskiego rynku finansowego z myślą o obywatelach - wskazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska, odnosząc się do nowych przepisów dot. strategii rozwoju rynku kapitałowego. Chcemy, by mogli inwestować swoje oszczędności bezpiecznie - dodała.

Chodzi o przyjętą w czwartek przez Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Według resortu finansów nowe przepisy będą "silnym impulsem rozwojowym dla polskiego rynku finansowego". Resort zwrócił uwagę, że podstawowym celem ustawy jest ochrona klientów instytucji finansowych oraz wzmocnienie odporności i stabilności rynku finansowego.

"Wzmacniamy fundamenty polskiego rynku finansowego z myślą o obywatelach. Chcemy, aby Polki i Polacy mogli inwestować swoje oszczędności w sposób bezpieczny i przejrzysty" - podkreśliła minister finansów Magdalena Rzeczkowska, cytowana w piątkowym komunikacie resortu. W jej ocenie nowe regulacje "zdecydowanie umacniają stabilność rynku i odporność instytucji finansowych, takich jak banki, domy maklerskie czy fundusze inwestycyjne".

Jak zwrócił uwagę resort, ustawa zakłada m.in. usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ulepsza zasady realizowania inwestycji w ramach krajowego planu odbudowy (KPO) z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Eliminuje też bariery dostępu do rynku finansowego i zwiększa poziom cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych - dodało MF.

"Chcemy, aby w Polsce rozwijały się innowacyjne instrumenty i usługi finansowe, takie jak ETFy czy certyfikaty turbo, które dziś są elementem oferty dla polskich inwestorów ze strony zagranicznych instytucji. To kwestia naszej konkurencyjności" - wskazał wiceminister finansów Artur Soboń.

Resort zwrócił uwagę, że celem ustawy jest także "realizacja istotnych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego będącej jednocześnie realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku kapitałowego oceniła, że "to ważny kamień milowy w realizacji rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego i wynik dobrej współpracy z naszymi partnerami w rządzie, Komisją Nadzoru Finansowego oraz wszystkimi uczestnikami polskiego rynku finansowego".

W zakresie ochrony klientów instytucji finansowych zostanie m.in. ograniczona możliwość: oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej); wprowadzony zostanie także obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych.

Z kolei w zakresie wzmocnienia odporności i zwiększenia stabilności systemu finansowego ustawa m.in.: "umocowuje do szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej". Ponadto zwalnia KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,

Rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w "Dzienniku Ustaw". (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ pad/