Strony zamierzają zakończyć negocjacje do 14 lipca tego roku, a zawarcie umowy ostatecznej zbycia udziałów miałoby nastąpić do 31 marca 2016 r.

Umowa intencyjna przewiduje określone brzegowe warunki transakcji zbycia udziałów. Należą do nich: cena zakupu (55 mln zł), zdeponowanie części kwoty z ustalonej ceny na rachunku escrow na zabezpieczenie potencjalnych ryzyk mogących ujawnić się po dokonaniu transakcji, sprzedaży 100 proc. udziałów spółki przez obie właścicielki, akceptację UOKiK czy zgody korporacyjne.

"Strony akceptują możliwość rozliczenia części ceny transakcji poprzez zamianę na akcje Sfinks Polska według odrębnie uzgodnionego parytetu. W takim przypadku strony określą zasady zakazu sprzedaży akcji przez zbywcę" - napisano w komunikacie.

Właściciele Da Grasso zobowiązali się do nieprowadzenia rozmów w sprawie sprzedaży udziałów z innymi podmiotami do 31 marca 2016 r.

"Planowaliśmy zakup Da Grasso jeszcze w 2009 roku, jednak zrezygnowaliśmy z akwizycji, bo naszym zdaniem sieć ta wymagała wówczas znaczącej restrukturyzacji, a my musieliśmy w pierwszej kolejności zrestrukturyzować restauracje Sphinx. W międzyczasie zarząd tej spółki uporządkował wiele kwestii, natomiast my z sukcesem przeorganizowaliśmy nasze restauracje i zbudowaliśmy w naszej spółce zespół posiadający odpowiednią wiedzę ekspercką. Przez cały ten czas obserwowaliśmy też uważnie wszystkie działania Da Grasso i obecnie prowadzimy intensywne negocjacje, by sfinalizować kupno tej sieci" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Dodał, że po zakończeniu transakcji byłaby to druga – obok Sphinxa – strategiczna marka w portfolio grupy.

"Nie wykluczamy też możliwości rozwijania tej sieci także na rynkach zagranicznych. Uważamy, że akwizycja ta będzie miała pozytywny wpływ na nasze wyniki w kolejnych latach – powiedział Cacek.

Obecnie w Polsce pod marką Da Grasso prowadzonych jest ponad 170 restauracji oferujących dania kuchni włoskiej. Pizzerie są prowadzone na zasadach franczyzy.

Sfinks dokonał również analizy ewentualnego nabycia udziałów w Fornetti Polska, sieci minipiekarni i kawiarenek. Jednak ostatecznie podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji w sprawie przejęcia tej firmy.

Sfinks Polska zarządza 109 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 94 restauracji Sphinx (segment casual dining), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 5 restauracjami WOOK (segment casual dining).