"Uczestnicy transakcji konkurują obecnie na rynkach depozytów i kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych oraz bankowego pośrednictwa w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Jednak w opinii UOKiK, koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z nich, ponieważ udziały PKO BP wzrosną w niewielkim stopniu" – czytamy w komunikacie.

SKOK Wesoła działa od 1993 r. Posiada liczącą 70 oddziałów sieć w 12 województwach.

PKO BP uczestniczy w przetargu ogłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), którego zwycięzca przejmie kontrolę nad SKOK Wesoła, zgodnie z programem pomocowym zaakceptowanym przez Komisję Europejską.

Pod koniec marca br. KNF oceniła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła. Banki zainteresowane udziałem w tym procesie mogły zgłaszać zainteresowanie do KNF do 27 kwietnia 2015 r.

W ub.r. UOKiK wydał już zgodę PKO BP na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.