Ponad 1,17 mln mikroprzedsiębiorców zapłaci w przyszłym roku do ZUS przeszło 2,1 tys zł więcej.

Na stronach ministerstwa finansów zostały właśnie opublikowane założenia do budżetu państwa na 2024 r., w których można znaleźć kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na przyszły rok. Ta kwota posłuży do obliczenia minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne, jakie płaci obecne ponad 1,17 mln przedsiębiorców nie mających prawa do żadnych ulg w tym zakresie.

Z zapowiedzi wynika, że kwota prognozowanego wynagrodzenia w 2024 r. wyniesie aż 7794 i będzie aż o 690 zł wyższa od tegorocznej (7104 zł).

Jak to się przełoży na finanse mikroprzedsiębiorców którzy w tym roku płacą już 1418,48 zł miesięcznie do ZUS, nie licząc składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Z wyliczeń DGP wynika, że ta podstawowa stawka składek wzrośnie do 1594,18 zł i będzie wyższa o 175,70 zł od tegorocznej. W skali całego 2024 r. oznacza to wzrost wydatków na składki z obecnych 17021,76 zł do 19130,16 zł, czyli przeszło 2,1 tys zł.

– Tempo wzrostu składek (12,4 proc.) jest ponownie większe od samego prognozowanego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (9,7 proc.). Powiązanie podstawy wymiaru składek z prognozowaną wysokością średniej płacy przyczynia się do opóźnionego, ale szybszego wzrostu składek dla indywidualnych przedsiębiorców – wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Wzrost składek w 2024 r. o 175,70 zł jest wprawdzie nieco mniejszy niż w 2023 r., kiedy to zwiększyły się one o 207,20 zł, ale w dalszym ciągu będą one dodatkowym elementem presji kosztowej dla przedsiębiorców, obok energii, materiałów i płac. W tej sytuacji podtrzymujemy naszą propozycję, by podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców powiązać z dochodem, stanowiącym najlepsze odzwierciedlenie ich indywidualnej sytuacji finansowej.