Kolejny spór Poczty Polskiej z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie przesyłek sądowych. Poczta Polska zaskarżyła SIWS, czyli specyfikację istotnych warunków zamówienia, w ogłoszonym ostatnio przetargu na kolejne trzy lata. Poprzedni taki przetarg mimo protestów Poczta Polska przegrała.

Prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak powiedział IAR, że w warunkach nowego przetargu zastrzeżenia budzi między innymi brak kwestii bezpieczeństwa przesyłek sądowych.
"Pewne rzeczy są zastanawiające" - powiedział IAR prezes. Tłumaczył, że w zapisach określono przeprowadzenie testów już na trzy dni po podpisaniu umowy. Prezes zwrócił uwagę także na godziny otwarcia placówek, które są bardziej wymagające niż wobec operatora pocztowego wyznaczonego.

Prezes Jóźkowiak podkreśla, że problemem nie jest wdrożenie systemu elektronicznego podpisywania odbioru przesyłek. Tłumaczy, że Poczta Polska testowała już takie rozwiązanie dwa lata temu. "Rozpoczęcie testów trzy dni po podpisaniu umowy jest zastanawiające, bo każda z firm potrzebuje trochę czasu, żeby się do tego przygotować" - powiedział prezes Poczty Polskiej.

W tym tygodniu Poczta Polska wygrała inny konkurs - na operatora pocztowego wyznaczonego w latach 2016-25. Podstawowym obowiązkiem operatora wyznaczonego jest świadczenie podstawowych pocztowych usług w obrocie krajowym i zagranicznym. Chodzi między innymi o przesyłki listowe (do 2 kg), w tym polecone i z zadeklarowaną wartością, paczki pocztowe (do 10 kg) oraz przesyłki dla ociemniałych, w tym z zadeklarowaną wartością. Operator wyznaczony musi też między innymi utrzymywać odpowiednią sieć placówek pocztowych.