Obchodzony w tym roku po raz 150. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (wcześniej Światowy Dzień Telekomunikacji) został uznany za szczególnie istotny. Nie tylko z powodu dwóch okrągłych rocznic: 150. rocznicy utworzenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz także dlatego, że przed kilkoma dniami Komisja Europejska przedstawiła założenia planu stworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego.
W Polsce pokazał je wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip. Podczas konferencji „Europejski rynek cyfrowy” podkreślał, że bariery istniejące w internecie powodują, że obywatele nie mają pełnego dostępu do towarów i usług na terenie Unii Europejskiej. – Nowy Jednolity Rynek Cyfrowy przyniesie wiele korzystnych zmian. Na rynku pracy przyczyni się do ożywienia gospodarczego i szybszego wzrostu w całej gospodarce Unii – zapewniał. Niezwykle ważnym wyzwaniem jest rozwój kompetencji cyfrowych, bez których nie da się w pełni skorzystać z jednolitego rynku cyfrowego. – Wiele młodych osób korzysta na co dzień z internetu, ale nie ma umiejętności, by wykorzystać sieć do celów zawodowych. A te są podstawą na rynku pracy. Powinniśmy się zastanowić, co można zrobić w tej kwestii – tłumaczył.
Reklama
O te kompetencje upomnieli się też sygnatariusze manifestu, pod którym podpisało się 35 ludzi nauki, biznesu, administracji i organizacji zrzeszających firmy z sektora ITC, apelując do rządu i samorządów o wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju e-umiejętności w całym społeczeństwie.