W marcu produkcja przemysłowa była o blisko 9 procent wyższa niż przed rokiem.

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym miesiącu wzrosła między innymi produkcja urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów farmaceutycznych.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, wystąpił w 8 działach, między innymi w produkcji artykułów spożywczych, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Od stycznia do kwietnia produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.