Niezbędnik przedsiębiorcy z 19 maja 2015
Kontrola zwolnień lekarskich
8 maja ZUS podał, że od stycznia do marca 2015 r. przeprowadził 152,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w I kwartale 2015 r. wyniosła prawie 52,6 mln zł. To ponad 3 mln zł więcej niż w zeszłym roku w tym samym okresie.
Więcej: www.zus.pl
Konsultacje w sprawie e-podpisu
11 maja PARP zaprosiła przedsiębiorców do udziału w teście na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od przedsiębiorców ma pozwolić ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 min.
Więcej: www.parp.gov.pl
Nowa ustawa dla przedsiębiorców
12 maja Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej, która będzie zbiorem podstawowych norm regulujących działalność firm w Polsce. Projekt przewiduje też m.in.: wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy i wprowadzenie tzw. rozsądnych terminów. Organ administracji będzie wyznaczał przedsiębiorcy realne terminy wystarczające do dokonania określonej czynności.
Niedozwolone umowy w domach opieki
13 maja UOKiK podał, że zakwestionował 61 proc. skontrolowanych wzorców umów stosowanych w 34 prywatnych domach opieki w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Najważniejsze nieprawidłowości dotyczyły zastrzegania możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy w razie nieterminowej zapłaty za opiekę czy prawa do zatrzymywania opłat wniesionych z góry, gdy usługa nie została w całości (np. w razie śmierci pensjonariusza).
Więcej: www.uokik.gov.pl
Termin złożenia deklaracji
25 maja upływa termin zapłaty VAT i złożenia deklaracji VAT-7 za kwiecień. To również czas na zapłatę należnego podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4 za kwiecień.