Najważniejszymi czynnikami wspomagającymi rozwój produktów inwestycyjnych w ostatnich dekadach były rewolucja technologiczna i zmiany w otoczeniu prawnym. Przykładem może być przyjęcie w 1985 r. dyrektywy UCITS, regulującej działanie funduszy otwartych w UE. Zharmonizowanie regulacji stworzyło zupełnie nową jakość na tym rynku i dało istotny bodziec do jego rozwoju. W latach 1991–2021 europejski rynek funduszy UCITS wzrósł z 686 mld do 13,89 bln euro. Jest to dziś największy sektor inwestycji detalicznych w UE i drugi na świecie rynek regulowanych funduszy otwartych.
Fundusze UCITS stały się „złotym standardem” w skali globalnej – produktem powszechnie rozpoznawalnym i wiarygodnym. Określenie „UCITS” jest gwarancją wysokiej jakości produktu finansowego (w sensie prawnym), to zaś zachęciło spółki asset management do ich masowego wykorzystywania w celach inwestycyjnych oraz transgranicznej dystrybucji. Według PwC Market Research Centre w końcu 2021 r. w Europie działało 14,2 tys. funduszy transgranicznych (92 proc. to UCITS), zaś liczba rejestracji sięgnęła 133 tys.