Zróżnicowane zespoły, pracujące w środowisku sprzyjającym współpracy i uwalnianiu potencjału, wpływają na efektywność i lepszą jakość pracy. Dlatego w Grupie Żabka przyjęliśmy różnorodność i włączającą kulturę organizacyjną za obszary o wymiarze strategicznym.

Jako że płeć jest istotnym czynnikiem różnorodności, ważne jest dla nas, by w zarządzie firmy zasiadały zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a także, by przedstawiciele obu płci mogli się realizować na wysokich, dyrektorskich czy menedżerskich stanowiskach. Od ponad dwóch lat w zarządzie naszej organizacji mamy identyczną reprezentację kobiet i mężczyzn – stawia to nas wśród niewielu sieci handlowych i przedsiębiorstw na polskim rynku mających parytet. W 2022 r. ponad 60 proc. awansów w naszej centrali przypadło kobietom. Udział kobiet wśród zatrudnionych wynosi ponad 40 proc. Kierują one tak istotnymi obszarami jak: dział prawny, logistyka, dział personalny, dział analiz cenowych, sprzedaż czy adaptacja. Większość współpracujących z Żabką franczyzobiorców – ponad 60 proc. – to także kobiety. Ponadto w 2022 r., jako pierwsza polska firma, uzyskaliśmy certyfikat EQUAL SALARY potwierdzający, że w Żabce wynagrodzenia są zależne wyłącznie od wnoszonego doświadczenia, wyników pracy i wpływu na organizację, bez względu na płeć. Stale monitorujemy nasze wskaźniki dotyczące równości, inkluzywności i różnorodności: jakościowo za pomocą Inclusion Index Gallupa oraz ilościowo, mierząc równość płci w procesach, takich jak: rekrutacje wewnętrzne, zewnętrzne, zatrudnienie, awanse czy udział w programach rozwojowych. Nasze działania w zakresie jeszcze większej równości płci są nieustannie intensyfikowane.

Kluczowe są dla nas także wiarygodność i transparentność ujawnianych informacji. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest raportowanie obszarów niefinansowych według najlepszych praktyk i z uwzględnieniem międzynarodowych standardów (GRI, SASB, dyrektywy Parlamentu Europejskiego odnośnie do ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności). Poddajemy się również regularnej weryfikacji zewnętrznej – w 2021 r. nasze działania w obszarze ESG zostały ocenione przez międzynarodową agencję ratingową EcoVadis i otrzymaliśmy najwyższe możliwe wyróżnienie – platynowy medal. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 1 proc. firm na świecie, które najlepiej integrują czynniki ESG w swoich strategiach i operacjach. To niezwykle ważne, bowiem coraz większa liczba instytucji finansowych uzależnia dostęp do finansowania oraz jego koszt od wyników działań podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju. Już teraz większość naszego finansowania jest oparta na produktach zawierających cele niefinansowe, takich jak m.in. ograniczenie śladu węglowego czy promocja zdrowego żywienia (umowy ESG-linked). Raportowanie ESG pomaga nam również konsekwentnie budować i wzmacniać reputację naszej marki w oczach naszych pracowników czy partnerów biznesowych. Pokazując, jak poważnie podchodzimy do realizacji naszych celów zdefiniowanych w strategii odpowiedzialności, podpisaliśmy pierwsze umowy finansowe, których marża jest uzależniona od wyników w obszarze ESG. Stanowi to dla nas dodatkową motywację, by dążyć do wypełniania naszych zobowiązań.

Tym, co charakteryzuje nowoczesną firmę, jest także zastosowanie najnowszych technologii na wielu szczeblach zarządzania, w tym rozwiązań analitycznych opartych na dużych zbiorach danych, uczenie maszynowe, mechanizmy predykcyjne i sztuczną inteligencję. Wykorzystanie danych daje nam możliwość odpowiedzi na pytania biznesowe dotyczące trendów sprzedaży, efektywności operacyjnej, realizacji celów ESG, wskazania insight-ów oraz anomalii. W oparciu o nasze modele bazujące na danych wewnętrznych oraz wzbogacone o zewnętrzne źródła demograficzne, lokalizacyjne czy branżowe dokonujemy symulacji i prognoz, które wspierają nasze procesy operacyjne (takie jak: wybór lokalizacji nowych sklepów, minimalizacja strat żywności, optymalizacja promocji), finansowe, budżetowanie, a także decyzje strategiczne. W procesach inwestycyjnych korzystamy z zaawansowanych metod ilościowych. Z kolei lepsze zrozumienie zachowania i potrzeb poszczególnych grup klientów jesteśmy w stanie osiągać dzięki segmentacji i klasteryzacji. Ponadto stawiamy na automatyzację procesów raportowania finansowego i niefinansowego (ESG) z wykorzystaniem narzędzi business intelligence.

W Grupie Żabka nie ustajemy w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań, które mogą wspierać naszą działalność, inspirować naszych partnerów, przyczyniając się tym samym do wspólnego rozwoju oraz powstawania kolejnych, innowacyjnych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Fot. materiały prasowe

Artykuł pochodzi z dodatku Kobiety w Biznesie