W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% w marcu po spadku o 0,1% w lutym, podał też GUS

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały w tym okresie wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,9%), a także odzieży i obuwia (o 0,8%), które podwyższyły wskaźnik o 0,16 pkt proc. i 0,04 pkt proc." - napisał GUS.

"Niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,1%) oraz towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 pkt proc. i 0,01 pkt proc." - czytamy dalej.

W ujęciu rocznym największy spadek cen odnotowano w transporcie (o 9,9%) oraz w sektorze "odzież i obuwie" (o 5,3%). Największe wzrosty wystąpiły w łączności (o 2,1%) oraz w napojach alkoholowych i wyrobach tytoniowych (o 1,4%).

Szesnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 1,2-1,5% r/r (średnia wyniosła -1,33%). Ministerstwo Gospodarki przewidywało, że deflacja wyniesie 1,5% r/r w marcu.