Albo spotkanie z panią premier, albo będzie protest – grożą
„W przypadku braku wyjaśnienia stronie społecznej przez Panią Premier i Pana Wicepremiera Ministra Obrony Narodowej wszystkich niejasności, które nagromadziły się wokół ogłoszonego przetargu, a są podnoszone przez media i różne środowiska, Krajowa Sekcja Przemysłu Lotniczego NSZZ »Solidarność« podejmie akcje protestacyjne przed kancelarią Prezesa Rady Ministrów i MON”. To ostatni akapit pisma, które Roman Jakim, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność”, skierował w poniedziałek do wicepremiera Tomasza Siemoniaka. O jakie niejasności chodzi? – Obawiamy się, że decyzja dotycząca wyłonienia zwycięzcy w przetargu na śmigłowce wielozadaniowe będzie polityczna, a nie merytoryczna. Że zwyciężą zobowiązania w stosunku do rządów Francji, Niemiec czy USA, a nie jakość śmigłowców – tłumaczy Andrzej Kuchta, przewodniczący NSZZ w Polskich Zakładach Lotniczych Świdnik.
Obiecanki