Pomimo wyrażenia chęci udziału w nowej inicjatywie finansowej, państwa mające obecnie status członków - założycieli banku nie wyraziły zgody na członkostwo Korei Północnej i Tajwanu. W ostatnich tygodniach na Tajwanie toczyła się dyskusja, z jaką nazwą to państwo - które przez głównego inicjatora banku - Chiny, uznawane jest za część terytorium ChRL, miałoby znaleźć się w gronie fundatorów. Władze Tajwanu wyraziły ubolewanie z powodu odrzucenia wniosku. Zapowiedziały jednak, że wciąż będą ubiegać się o status zwykłego członka tej instytucji finansowej. Wciąż nie zapadała decyzja w sprawie Polski. W ostatnich dniach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych przyjęto zaś m.in. Brazylię, Danię, Finlandię i Holandię. Na decyzje członków-założycieli banku czekają też m.in. Rosja, Węgry i Izrael.