Regularnych przeglądów unijnego prawa pod kątem większej elastyczności dla krajowych rządów dokonuje zespół komisarza ds. konkurencji Margrethe Vestager. Nowym przyczynkiem do poluzowania bardzo restrykcyjnych do 2021 r. zasad było rozpoczęcie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bruksela już od początku kryzysu spowodowanego przez pandemię podkreślała, że wieloletni unijny budżet jest zamknięty i podstawowym pomysłem będzie uelastycznianie możliwości wydatkowania środków z wieloletnich ram finansowych, jak również większa swoboda, jeśli chodzi o akceptowalną pomoc publiczną. Teraz jednak gabinet Vestager dokonuje przeglądu przepisów pod kątem potencjału zachwiania jednolitym rynkiem. I choć konsultacje z państwami członkowskimi są w toku, to pierwsze wnioski KE są jednoznaczne: Niemcy oraz Francja dystansują pod względem zatwierdzanej przez Brukselę pomocy publicznej całą resztę UE.