Od poniedziałku piszemy o nowym rozporządzeniu, które zmieniło zasady działania w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Ten, kto w tym roku uzyska decyzję o wsparciu nowego projektu, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia, a nie – jak było do końca ubiegłego roku – już od miesiąca, w którym poniósł koszty kwalifikowane. Przedsiębiorcy mówią wprost: to obniża atrakcyjność Polski.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii twierdzi, że nowelizacja była konieczna i została przeprowadzona na wniosek resortu finansów. „Zmiana dotycząca momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji jest doprecyzowaniem w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonymi od stycznia 2022 r. Jasno one wskazują, że zwolnienie podatkowe przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu, a nie jak wcześniej z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu” – poinformowano nas w biurze prasowym MRiT.