Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe szukać rozwiązań lepszych dla przedsiębiorców

Od poniedziałku piszemy o nowym rozporządzeniu, które zmieniło zasady działania w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Ten, kto w tym roku uzyska decyzję o wsparciu nowego projektu, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia, a nie – jak było do końca ubiegłego roku – już od miesiąca, w którym poniósł koszty kwalifikowane. Przedsiębiorcy mówią wprost: to obniża atrakcyjność Polski.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii twierdzi, że nowelizacja była konieczna i została przeprowadzona na wniosek resortu finansów. „Zmiana dotycząca momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji jest doprecyzowaniem w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonymi od stycznia 2022 r. Jasno one wskazują, że zwolnienie podatkowe przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu, a nie jak wcześniej z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w decyzji o wsparciu” – poinformowano nas w biurze prasowym MRiT.
Resort finansów potwierdza i zaznacza, że zmiana ma na celu wykluczenie możliwości korzystania ze zwolnienia w sytuacji, w której poniesiono jedynie część kosztów kwalifikowanych, a sama inwestycja nie wygenerowała jeszcze dochodu. – Przepis w obecnym brzmieniu wyeliminuje więc przykładową sytuację, w której poniesienie częściowych kosztów budowy hali produkcyjnej, nawet, gdy nie została w niej uruchomiona produkcja, umożliwia przedsiębiorcom korzystanie ze zwolnienia dochodów niezwiązanych z nową inwestycją – tłumaczy Patrycja Dudek, naczelnik wydziału prasowego Ministerstwa Finansów. – Nowa konstrukcja przepisu ma na celu zapobieżenie wykorzystywaniu ulgi przez przedsiębiorców, którzy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stosują instrumenty nakierowane na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania – dodaje. Podkreśla, że prawo do zwolnienia z opodatkowania z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji będzie przysługiwać tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z regułami rynkowymi. W jej ramach dokonują czynności prawnych o rzeczywistym charakterze, czyli czynności uzasadnionych ekonomicznie i gospodarczo, nie zaś jedynie w celu wykorzystania, dostępnego dla każdej decyzji o wsparciu, limitu pomocy publicznej.
Przedsiębiorcy zwracają jednak uwagę, że podstawowym celem PSI jest pobudzanie nowych inwestycji. Z powodu zmiany projekt ten traci na atrakcyjności, bo wypłata pomocy publicznej będzie dokonywana przez krótszy czas, czyli de facto przedsiębiorcy otrzymają ją w niższym wymiarze.
„Jeśli będą do nas docierały sygnały od przedsiębiorców, że zmianę tę identyfikują jako barierę w podjęciu decyzji o nowej inwestycji, to z pewnością podejmiemy rozmowy z Ministerstwem Finansów w celu wypracowania rozwiązania akceptowalnego przez wszystkie strony” – zapewnia biuro prasowe resortu rozwoju i technologii. Jego przedstawiciele przekonują, że rozporządzenie ułatwiło uzyskanie wsparcia przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców realizujących reinwestycje. Dodatkowo zmodyfikowano kryterium jakościowe dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii pozwalające w określonym zakresie uwzględniać koszty inwestycji związane z wytwarzaniem energii i korzystać z niej, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji wysokich cen prądu.©℗