Zarejestrowania pięciu tysięcy firm zabrakło, by liczba podmiotów gospodarki narodowej osiągnęła w grudniu 2022 roku równe 5 milionów – wynika z nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie rejestru REGON.

W ubiegłym roku przybyło w Polsce prawie 159 tys. firm. Dla porównania roku wcześniej przyrost wyniósł niemal 173 tys.

Przyrost liczby faktycznie działających podmiotów był jednak znacznie mniejszy. Powód? Według GUS liczba firm z zawieszoną działalnością urosła z 558,7 tys. w grudniu 2021 roku do 658 tys. rok później. O ile w końcówce 2021 roku odsetek zawieszonych firm w ogólnej liczbie podmiotów wynosił 11,6 proc., to w grudniu 2022 roku było to już 13,2 proc.

Szczególnie duży przyrost zawieszeń miał miejsce na początku ubiegłego roku. Wtedy wchodziła w życie pierwsza wersja „Polskiego Ładu”, zmieniającego zasady opodatkowania i opłacania składki zdrowotnej.

Na liczbę zawieszonych działalności wpływ miała jednak również sytuacja w gospodarce. Dane pokazują pogorszenie koniunktury zwłaszcza w budownictwie i nieruchomościach. W ciągu roku o 31 proc. do 10,7 tys. zwiększyła się liczba zawieszeń działalności w sekcji „obsługa rynku nieruchomości”. O 23 proc. do 138 tys. urosła liczba zawieszeń w sekcji „budownictwo”.

GUS podsumował również aktywność przedsiębiorców w samym grudniu 2022 r. Nowo zarejestrowanych podmiotów było 28,4 tysiąca. To o 3 tys. mniej niż w tym samym okresie 2021 roku. Liczba wyrejestrowanych podmiotów zmniejszyła się w porównaniu z grudniem 2021 roku o 2,2 tys. do 21,2 tys.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek o 4 proc. liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 78,9 proc. ogółu nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Wzrosła natomiast, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, liczba nowo zarejestrowanych spółek 3,8 proc." - podaje urząd statystyczny.