Kaliber 5,56 × 45 mm to standardowa amunicja wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Takie pociski są m.in. używane w polskich karabinkach Grot. Wojsko Polskie kupuje ją, licząc w milionach sztuk. - W 2022 r. realizowane były umowy na dostawy amunicji kalibru 5,56 mm, których wykonawcami są Mesko S.A. oraz Works 11 Sp. z o.o. Zawarta została również dodatkowa umowa ze stroną turecką, w przypadku której dostawy rozpoczną się w 2023 r. Zarówno Mesko S.A., jak i Works 11 Sp. z o.o. dostarczyły do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej naboje 5,56 mm z pociskami smugowymi oraz naboje 5,56 mm z pociskami z rdzeniem stalowym - wyjaśnia płk Krzysztof Płatek, rzecznik odpowiedzialnej za takie zakupy Agencji Uzbrojenia.
W sumie całkowita wartość tych dostaw to ponad 170 mln zł. Jaka jest cena jednostkowa? - Informacje na ten temat są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Cena jest uzależniona od konkretnych wymagań postawionych przez zamawiającego, wielkości serii i horyzontu czasowego dostaw. Za każdym razem jest ona oczywiście wynikiem negocjacji w danym postępowaniu - wyjaśnia dr inż. Przemysław Kowalczuk, członek zarządu Mesko ds. rozwoju. Oficjalnie ani wojskowi, ani przemysł nie podają cen. Można powiedzieć w przybliżeniu, że amunicja turecka kosztuje niecałe 2 zł, a ta dostarczana przez wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Mesko jest prawie dwa razy droższa. Works 11 dostarcza amunicję wyprodukowaną za granicą, która również jest tańsza niż ta z PGZ.