„Szacujemy, że w ujęciu 12-miesięcznym saldo to lekko się pogorszyło - do ok. -3,9 proc. PKB po -3,7 proc. PKB we wrześniu (rok wcześniej w październiku zanotowaliśmy pokaźną nadwyżkę)” - napisali w komentarzu ekonomiści ING Banku Śląskiego.
Tempo wzrostu importu towarów (dla danych wyrażonych w euro) od 20 miesięcy nie spada poniżej 20 proc. w skali roku. W październiku zakupy za granicą zwiększyły się o 25 proc., a eksport o 24 proc. To sprawia, że luka nie rośnie tak szybko, jak w poprzednich miesiącach.