Mamy wysoką inflację, wysokie ceny energii co w tych okolicznościach z rozwojem?

W obliczu znaczących turbulencji, szoków zewnętrznych oraz wciąż kruchej odbudowy gospodarek po pandemii, skala niepewności co do przebiegu procesów gospodarczych, a także uwarunkowań politycznych odbija się na decyzjach inwestycyjnych, rozwojowych. Naturalnym jest, że w takich okresach podejmuje się decyzje z większą ostrożnością. Dotyczy to zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Odbudowa popandemicznej gospodarki w 2021 r. była bezprecedensowa. Niestety wstrząs jaki przyniosła rosyjska agresja na Ukrainę i polityka Rosji w zakresie surowców energetycznych, zmusiła kraje europejskie do działań i wprowadzenia sankcji na towary i surowce z Rosji.