Międzynarodowe zestawienia analizujące warunki prowadzenia biznesu są dla Polski mniej korzystne niż rok temu. W najnowszym raporcie Banku Światowego "Doing Business 2015" Polska zajęła 32. miejsce. To o dwa oczka mniej niż przed rokiem (uwzględniając nową metodologię). Mniej korzystny dla Polski jest także ranking Światowego Forum Ekonomicznego - Global Competitiveness. Polska spadła z 42. na 43. miejsce.

W publikacjach zwraca się uwagę na następujące potrzeby w Polsce: uproszczenie systemu podatkowego, wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz poprawy infrastruktury. – We wszystkich publikowanych na świecie rankingach pojawia się zastrzeżenie, że biurokracja oraz przepisy prawne i podatkowe powinny być dużo bardziej przejrzyste – komentuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

ZPP wskazuje, że nadal Polska boryka się z przesadnie zbiurokratyzowaną, rozrośniętą i niewydolną administracją. Nieustannie zmieniające się prawo jest ogromnym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców. Polska gospodarka oceniana jest jako umiarkowanie wolna i znajduje się wśród pierwszych 50 państw, w których najłatwiej prowadzi się biznes.

– W naszym przekonaniu dokonane przez rząd reformy, choć niezwykle istotne, nadal pozostają niewystarczające. Polska gospodarka na tle innych europejskich krajów radzi sobie dość dobrze, ale to w żadnej mierze nie jest zasługą rządu, lecz przedsiębiorców – mówi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP i dodaje – Wprowadzane zmiany są zbyt wolne, a potwierdzeniem tego są wyniki tegorocznych międzynarodowych rankingów.

Raport ZPP zawiera analizę głównych kategorii prowadzenia działalności gospodarczej: zakładanie firmy, uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, rejestrowanie tytułu własności, dostępność kredytu, ochrona inwestycji, regulacje podatkowe, handel zagraniczny, egzekwowanie umów, likwidacja przedsiębiorstwa. Można go pobrać ze strony ZPP.

Katarzyna Bańbor