Eksperci wskazują znaczenie importu z Ukrainy. Przyznają, że przywieziony do kraju surowiec zostaje głównie na miejscu, ale podkreślają, że nie grozi to destabilizacją rynku. Powód? Import zbóż z Ukrainy wyniósł w tym roku niecałe 1,2 mln t. Zbiory w Polsce to ponad 27 mln t rocznie.
Grzegorz Rykaczewski, analityk Banku Pekao, ocenia, że firmy robią zapasy.