Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 r. wzrosła o 10,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 9,8 proc., a mdm spadku o 0,1 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 11,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br.

PIE: Tempo wzrostu produkcji wciąż wysokie

autorka: Magdalena Jarco (PAP)

"Tempo wzrostu produkcji wciąż wysokie. Aktywność w przemyśle wciąż pozostaje na solidnych poziomach" - ocenił dane GUS Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Zauważył, że produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu "nieco powyżej oczekiwań rynkowych (9,7 proc.)". "Aktywność w przemyśle wciąż pozostaje solidna" - stwierdził. Wskazał na wzrost produkcji w 30 z 34 branż przemysłu. Najlepsze wyniki odnotowała branża górnicza, samochodowa i elektryczna - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że spadki dotyczą przede wszystkim sektora meblarskiego i wyrobów z drewna.

W ocenie eksperta PIE "firmy przemysłowe powinny utrzymać wysokie przychody w II połowie roku, pomimo niższej produkcji". "Wyższe cen eksportowanych dóbr częściowo zrekompensuje spadek wolumenów" - stwierdził. Klucznik zaznaczył, że wartość polskiego eksportu w euro wzrosła w pierwszej połowie roku o 20,1 proc. "To głównie efekt wyższych cen na rynkach europejskich – wzrost wolumenów eksportu był niższy niż 2 proc." - przypomniał.

Według Klucznika "redukcja nadmiarowych zapasów przez firmy może dodatkowo osłabić wyniki produkcji jesienią – ten efekt będzie jednak przejściowy".

Odnosząc się do cen produkcji przemysłowej, które według GUS w sierpniu rdr wzrosły o 25,5 proc., ekspert wskazał, że to głównie efekt wyższych cen energii elektrycznej. "Wzrost ma prawdopodobnie przejściowy charakter – pierwsze trzy tygodnie września przyniosły znaczny spadek cen energii na TGE" - stwierdził. W jego ocenie spadek presji kosztowej dla firm pomoże ustabilizować inflację konsumencką. (PAP)

Wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i lipcu

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i lipcu:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 10,9 0,7 7,1* -7,0*
górnictwo i wydobywanie 22,5 -0,1 22,1* -6,9*
przetwórstwo przemysłowe 11,1 0,9 7,0* -7,3*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,1 -1,8 5,0* -3,6*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 8,2 3,8 3,7* -4,8*

* - dane skorygowane

(PAP Biznes)