Po kilkunastu latach wypłacania dotacji UE trzy czwarte przedsiębiorców nadal nie wie, jak się o nie starać
Blisko 80 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że będzie się starać o środki unijne dostępne w latach 2014–2020. Wśród nich największe zainteresowanie pieniędzmi z nowych programów operacyjnych deklarują ci, którzy byli beneficjentami UE w poprzedniej, właśnie podsumowywanej perspektywie finansowej – wynika z raportu „Finansowanie inwestycji MSP z dotacji Unii Europejskiej” przygotowanego przez dotacjomat.pl na zlecenie Comarchu.
Autorzy raportu za pomocą ankiet internetowych zapytali 578 przedsiębiorców, jakie bariery przeszkadzały ich zdaniem w korzystaniu z funduszy UE w latach 2007–2014. Odpowiedzi nie były zaskakujące.
Zdaniem 80 proc. badanych dostępność funduszy unijnych dla firm jest ograniczona. Zdecydowana większość przedsiębiorstw uważa, że pozyskiwanie środków jest trudne. Ponadto firmy wskazują, że procedury pozyskania środków unijnych są skomplikowane, a wykorzystanie dofinansowania powoduje poważne problemy prawne – tak odpowiedziało 63 proc. respondentów. Znaczące jest także to, że mimo iż środki unijne są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, 64 proc. przedsiębiorstw tak naprawdę nie wie, jak się o nie starać.
Porównując opinie na temat firm, które nie korzystały dotychczas ze środków unijnych, z oceną tych, które były beneficjentami w poprzednim okresie finansowania, daje się zauważyć, że ci drudzy nieco łagodniej oceniają procesy pozyskiwania kapitału, jednak także mają sporo zastrzeżeń. Około 70 proc. z nich uważa, że dostępność środków jest ograniczona, 77 proc. sądzi, że pozyskiwanie środków jest trudne, a 82 proc. twierdzi, że procedury są zbyt skomplikowane.
Obie grupy różnią się tym, że wśród przedsiębiorców, którym udało się uzyskać dofinansowanie z UE, nie panuje przekonanie o zbyt małej liczbie informacji dotyczących możliwości skorzystania z unijnych funduszy. Ze stwierdzeniem tym zgodziło się tylko 39 proc. ankietowanych dotychczasowych beneficjentów, ale aż 75 proc. tych, którzy nigdy po taką pomoc nie sięgnęli.