Projekty przewidują m.in. zakup kilkudziesięciu niskopodłogowych tramwajów w Warszawie, przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, przebudowę infrastruktury tramwajowej w Szczecinie czy modernizację sieci tramwajowej i trolejbusowej w Poznaniu.

Wszystkie projekty finansowane są w ramach Programu Operacyjnego “Infrastruktura I Środowisko” i mają być ukończone do końca tego roku. Każdy z nich opiewa na więcej niż 50 milionów euro, dlatego konieczna była odpowiednia zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie środków.

Fundusze pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w której Polska w ramach polityki spójności otrzymała łącznie prawie 67 miliardów euro. Do 2020 roku nasz kraj ma dostać około 80 miliardów.