Zmodernizowany ma zostać 60-kilometrowy odcinek między Kluczborkiem a Ostrzeszowem, który łączy województwo opolskie z wielkopolskim. Chodzi m.in. o renowację torów, peronów i przejść dla pieszych. Cała inwestycja, kosztuje 65 milionów euro, z których prawie 38 milionów będzie pochodziło z unijnych środków.

Projekt ma zostać ukończony pod koniec tego roku. Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu oświadczyła, że przyczyni się on do poprawy mobilności obywateli, ich bezpieczeństwa w podróży, a także pomoże zwiększyć konkurencyjność dwóch wspomnianych regionów.
Pieniądze pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w której - w ramach polityki spójności - Polska otrzymała łącznie ponad 67 miliardów euro. W latach 2014-2020 nasz kraj może liczyć na około 80 miliardów euro.