W mijającym roku utrwaliły się pozytywne tendencje w bankowości. Dla bankowców był to dobry czas, ale wymagający - mówi Marcin Idzik z TNS Polska.

Dodaje, że biorąc pod uwagę warunki, które stwarza 2014 rok bankowcy mogą tworzyć korzystne prognozy na rok przyszły. Można się spodziewać między innymi większej aktywności klientów banków. Będzie to wzrost systematyczny, zrównoważony.

Badanie przeprowadzono od 5 do 16 grudnia. Wzięło w nim udział 190 placówek bankowych reprezentujących wszystkie rodzaje banków działających w Polsce.