Konsorcjum GTS i Netii złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawcę internetu do blisko 5 tys. placówek Poczty Polskiej. Operator pocztowy zaoszczędzi 60 mln zł
Wprawdzie przetarg na dostarczenie internetu do placówek Poczty Polskiej nie został jeszcze formalnie rozstrzygnięty, ale jak udało nam się dowiedzieć, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum Netii oraz GTS – należącego do T-Mobile. Poczta zapłaci spółkom za 12 755 łączy internetowych w prawie 5 tys. placówek w całej Polsce ok. 40 mln zł. Z dokumentacji przetargowej wynika, że planowała przeznaczyć na to 100 mln zł. O kontrakt z operatorem pocztowym starał się także Orange, jednak jego propozycja była zdecydowanie droższa. Operator zażyczył sobie za usługę świadczoną przez okres 4 lat ok. 79 mln zł.
Takie rozstrzygnięcie przetargu oznaczać będzie praktyczny koniec długoletniego biznesowego związku. Poczta Polska historycznie była połączona z Telekomunikacją Polską (poprzedniczką Orange). Obie instytucje tworzyły państwowe przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon do 1991 r., gdy minister łączności wydał zarządzenie o utworzeniu dwóch odrębnych operatorów: pocztowego i telekomunikacyjnego. Po formalnym rozdzieleniu obie organizacje wciąż jednak ze sobą ściśle współpracowały, np. poczta do dziś dostarcza korespondencję Orange do klientów.
Jeśli chodzi o internet, Poczta Polska aż do tej pory korzystała z usług Orange, nie weryfikując ich wartości w przetargu publicznym. Przez lata Orange był bowiem jedynym podmiotem, który ze względu na rozległą infrastrukturę sieciową budowaną jeszcze w ramach grupy TP, mógł podjąć się realizacji tak dużego projektu. Choć rozbudowana sieć w dalszym ciągu pozostaje silnym atutem operatora, teraz mogą z nim skutecznie konkurować inne podmioty – tworząc konsorcja.
Podobne przetargi rozstrzygane w ostatnich latach pokazują, że na rynku doszło do istotnej przeceny kontraktów zawieranych przez telekomy z klientami biznesowymi. W postępowaniach rozstrzygniętych w tym roku wygrywały oferty, których cena stanowiła 24–55 proc. kwoty zakładanej w budżecie instytucji zamawiającej usługi.
Tym razem Orange przetarg przegrywa, ale z naszych informacji wynika, że właśnie ten operator w tym roku może pochwalić się największymi sukcesami, gdy chodzi o zamówienia publiczne. Rzecznik Orange Wojciech Jabczyński nie chce tego komentować. – Nie będziemy chwalić się takimi danymi – odpowiada. Z naszych ustaleń wynika, że w marcu br. operator wygrał np. wart ok. 14,2 mln zł przetarg na dostarczanie internetu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Oferta stanowiła 29 proc. budżetu zamówienia i była o kilkaset tysięcy złotych korzystniejsza od propozycji Netii. W kwietniu z kolei ok. 18 mln zł na łącza internetowe chciała wydać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Orange ponownie wygrał – tym razem z konsorcjum GTS i Emitela – składając ofertę o wartości nieco ponad 4,2 mln zł, co stanowiło ok. 24 proc. budżetu zamawiającego. Ten sam operator zaproponował najniższą cenę w przetargu rozpisanym przez GAZ-System. Publiczna spółka przeznaczyła na usługi internetowe w 65 lokalizacjach 12,9 mln zł. A Orange zrealizuje to zamówienie za nieco ponad 3,4 mln zł, czyli ok. 27 proc. kwoty.
Z kolei największe osiągnięcia Netii w 2014 r. to kontrakty na usługi telekomunikacyjne dla Kancelarii Sejmu (800 tys. zł) oraz w konsorcjum Netia-Fujitsu-TIMSI dla Państwowej Inspekcji Pracy (11 mln zł). Najnowsze osiągnięcie operatora to wygrany 12 grudnia przetarg rozpisany przez Prokuraturę Generalną na dostarczenie internetu do blisko 400 lokalizacji. Wartość kontraktu przewyższa kwotę 6,5 mln zł.